ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบแสดงผลภาพและตัวอักษรผ่านทางสายน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
คำสำคัญ ระบบ;แสดงผลภาพ;ตัวอักษร;ทางสายน้ำ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบแสดงผลภาพและตัวอักษรผ่านทางสายน้ำจุดประสงค์ของข้อมูลโดยทั่วไปการนำเสนอส่วนใหญ่ ใช้LED ใช้แสงหรือใช้รูปภาพถ่ายแต่ถ้าใช้น้ำหรือม่านน้ำตกเพื่อแสดงผลภาพ แสดงตัวหนังสือน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ผู้ชมได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการรับชมแล้วเป็นจุดที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นโดยใช้น้ำซึ่งค้างอยู่ข้างบนโดยควบคุมการปล่อยน้ำลงมาเป็นเส้นโดยใช้ตัววาวน้ำซึ่งมีความสามารถในการตัดน้ำได้หลายครั้งต่อวินาทีแล้วใช้ตัวคอนเทรนเลอร์ในการควบคุมเพื่อให้ตัดน้ำมาเป็นภาพๆที่เกิดขึ้นก็จะมาเป็นสายน้ำถูกตัดขาดเป็นจุดๆเพื่อเป็นภาพเป็นตัวหนังสือหรือเป็นการแสดงผลต่างๆตามที่เราต้องการซึ่งผู้ใช้สามารถดีไซด์รูปแบบและแพทเทิอร์นที่จะดีสเพลในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลังจากนั้นนำมาโหลดลงที่ตัวเครื่องๆก็จะทำงานอัตโนมัติเพื่อสังเกตุผลภาพตามที่ยูสเซอร์ต้องการได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8KzuPZzknAM
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Creative Commons License


ระบบแสดงผลภาพและตัวอักษรผ่านทางสายน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง