ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องหยอดสารเคมีแบบแม่นยำควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. วสุ อุดมเพทายกุล
คำสำคัญ เครื่องหยอดสารเคมี;ไมโครคอนโทรลเลอร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องหยอดสารเคมีแบบแม่นยำโดยใช้เซนเซอร์เพื่อวัดระยะทางแล้วนำมาคำนวณอัตราที่เราต้องการใช้และความเร็วของรอบที่เราต้องการให้หยอดแล้วทำการหยอดสารเคมี เครื่องมือนี้ได้รับความร่วมมือกับเอกชน มีความต้องการหยอดสารเคมีที่ปริมาณน้อยมากคือ 5กก.ต่อไร่ หรือคิดเป็นตารางเมตรแค่ 3 มิลลิกรัมหยอดได้ตามความต้องการ และผลที่ได้ออกมาเป็นไปตามความต้องการและสามารภลดมลพิษในการใช้สารเคมีต่างๆลงได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
Creative Commons License


เครื่องหยอดสารเคมีแบบแม่นยำควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง