ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจากน้ำมันรำข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรดา สังขรรัตน์
คำสำคัญ น้ำมันรำข้าว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
Creative Commons License


สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจากน้ำมันรำข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง