ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล
คำสำคัญ ข้าว;วัตถุดิบเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชไร่
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง