ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กางเกงสำหรับผู้พิการ_37 องศา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ ปลื้มจิต เตชธรรมรักข์
คำสำคัญ กางเกง;ผู้พิการ_37 องศา
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กางเกงสำหรับผู้พิการ ผลงานวิจัยของ อาจารย์ ปลื้มจิต เตชธรรมรักข์และอาจารย์ศรีประไพ จุ้ยน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CdnUmEEToZ8
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กางเกงสำหรับผู้พิการ_37 องศา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง