ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลาบึกแม่โจ้75 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คำสำคัญ ปลาบึกแม่โจ้75 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์;การผสมเทียม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้ ช่วยกันรีดน้ำเชื้อปลาบึกพันธุ์เอฟ 1 อายุ 5 ปี มีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม เพื่อนำไปผสมกับไข่ของแม่พันธุ์ปลาบึกที่เตรียมไว้ เมื่อนำน้ำเชื้อและไข่ผสมกันแล้ว ต้องรอให้เกิดปฏิกิริยา จากนั้นนำไปไว้ในบ่อพักใช้เวลาเพียง 1-2 วัน น้ำเชื้อและไข่ที่ผสมกันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนของปลาบึกสายพันธุ์เอฟ 2 ซึ่งปลาบึกสายพันธุ์นี้ คณะเทคโนโลยีฯ ถือเป็นผู้คิดค้นการผสมเทียมได้ประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลก รศ.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีคณะเทคโนโลยีฯ กล่าวว่า ปกติการผสมพันธุ์ของปลาบึกตามธรรมชาตินั้น ปลาบึกทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องมีอายุ 10-12 ปีขึ้นไป แต่สำหรับปลาบึกพันธุ์เอฟ 1 สามารถนำมาผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งทำให้เร่งระยะเวลาการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเร็วขึ้นถึง 5 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Learn-Center/journalPDF/huFCf6vMon120036.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปลาบึกแม่โจ้75 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง