ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแลความปลอดภับทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คำสำคัญ ด้านนิวเคลียร์;รังสี
หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมนิวเคลียร์
Creative Commons License


เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแลความปลอดภับทางด้านนิวเคลียร์และรังสี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง