ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2561
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คำสำคัญ การสำรวจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ
  • เคมีภัณฑ์จากชีวภาพ
Creative Commons License


รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง