ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Dexmedetomidine
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Dexmedetomidine;Pharmacokinetic;Pharmacodynamic
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Dexmedetomidine เป็นยาที่ใช้ทางหลอดเลือดดำชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผู้ป่วยสงบและระงับปวดโดยมีผลต่อระบบการหายใจน้อย ทั้งนี้ในระหว่างให้ยาสามารถปลุกผู้ป่วยให้ตื่นและให้ความร่วมมือได้ ยาหมดฤทธิ์เร็วแม้ว่าได้รับยามาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามยังคงต้องการข้อมูลและการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยอีก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง