ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Anesthesia for Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Siriraj Hospital
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Anesthesia;Percutaneous Endoscopic Gastrostomy;Safety;Efficacy;Complication
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Anesthesia/sedation performed by anesthetic personnel for percutaneous endoscopic gastrostomy is relatively safe and effective. Serious adverse events are rare.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Anesthesia for Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Siriraj Hospital is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง