ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Pediatric Sedation and Analgesia in a Developing Country
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Sedation;Analgesia;Pediatric;Developing country
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย The management of acute pain and anxiety in children undergoing diagnostic and therapeutic procedures has developed substantially in the past two decades. An increase in the numbers of investigations and non-surgical interventions in children has created an enormous demand for sedation services. Procedural sedation and analgesia for children is now widely practiced by a various group of the specialists. The goal of procedural sedation is the safe and effective control of pain, anxiety and motion as well as to provide an appropriate degree of memory loss or decreased awareness. Short acting, rapid onset drugs with little adverse effects and improved safety profiles are replacing outdated regimens. This article is to discuss the decision making process used to determine appropriate drug selection, dosing and sedation endpoint. It also reviews the current status of sedation and analgesia for pediatric procedures in a developing country.
ข้อมูลเพิ่มเติม doi:10.4172/2155-6148. S12-001
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Pediatric Sedation and Analgesia in a Developing Country is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง