ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Trachlight (Stylet and Tracheal Lightwand) an Equipment for Endotracheal Intubation
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Trachlight;Stylet;Lightwand;Endotracheal Intubation;Airway device
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Trachlight (Stylet and Tracheal Lightwand) was a device for endotracheal intubation. The technique of transillumination of the soft tissues of the neck has been practiced for more than 30 years. Trachlight has been designed to facilitate both the insertion of tracheal tubes (oral and nasal route) and the accurate positioning of the tube tip within the tracheal.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ