ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ ข้าวหอมมะลิ;เชิงพาณิชย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
Creative Commons License


การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง