ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Endotracheal Intubation by Stylet and Tracheal Lightwand in Cervical Spondylosis Patient
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
เจ้าของผลงานร่วม สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Endotracheal Intubation;Lightwand;Stylet;Cervical Spondylosis;Airway management
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Endotracheal Intubation by Stylet and Tracheal Lightwand in Cervical Spondylosis Patient is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.