ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Malignant Hyperthermia in a Pediatric Patient-a Case Report
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Malignant Hyperthermia;Children;Anesthesia
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Malignant Hyperthermia is a rare inherited syndrome characterized by an acute hypermetabolic state within muscle tissue following induction of general anesthesia.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Malignant Hyperthermia in a Pediatric Patient-a Case Report is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง