ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Can Lidocaine Reduce Rocuronium Induced Postoperative Myalgia
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Lidocaine;Rocuronium;Postoperative Myalgia;Efficacy
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Lidocaine has not proven to be a useful pretreatment agent for reducing the incidence of rocuronium induced postoperative myalgia.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Can Lidocaine Reduce Rocuronium Induced Postoperative Myalgia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง