ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย การทอผืนผ้าจากเส้นใยแฝกและเส้นใยผักตบชวาด้วยวิธีสกัด ฟอก ย้อม ออกแบบลาย ทอผ้า แปรรูป การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ แก่ชุมชนหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
เจ้าของผลงานร่วม สนั่น บุญพา , ธงชัย ฉายศิริ , กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ , เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก , ก้องเกียรติ มหาอินทร์ , สุทธิพร บุญส่ง , สุกัญญา แสงเดือน , ชญานนท์ กุณฑลบุตร , ยุวลักษณ์ เส้งหวาน , ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
คำสำคัญ การย้อมสีธรรมชาติ;การสกัดเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยแฝก;การทอผืนผ้าเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยแฝก;การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์;เว็บไซต์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การทอผืนผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยแฝก การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาดได้แบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การสร้างเว็บไซต์วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์แฝกบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย การทอผืนผ้าจากเส้นใยแฝกและเส้นใยผักตบชวาด้วยวิธีสกัด ฟอก ย้อม ออกแบบลาย ทอผ้า แปรรูป การสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ แก่ชุมชนหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.