ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Hi-Lo Evac Endotracheal Tube
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Hi-Lo Evac;Endotracheal Tube
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ท่อหายใจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอดผ่านสายเสียงเข้าไปในหลอดคอ เพื่อช่วยการหายใจผู้ป่วยหรือป้องกันการสำลักหรือแก้ไขภาวะทางเดินหายใจอุดตัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Hi-Lo Evac Endotracheal Tube is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง