ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับคุณกภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรม เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ , นายจรัญ ธรรมใจ
คำสำคัญ ยกระดับคุณภาพชีวิต;ผลไม้กวน;นวัตกรรม;อัดแท่ง;ชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลไม้กวนของชุมชนนั้นมีขั้นตอนแบบเดิม เริ่มจากการปลอกเปลือกผลไม้แล้วก็แกะเนื้อออกมาเข้าสู่กระบวนการกวน พอกวนเสร็จก็เข้ากระบวนการบรรจุภัณฑ์เป็นแท่งด้วยมือ ทำให้มีความยุ่งยาก และทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงต่อความต้องของผู้บริโภค จึงควรมีการปรับปรุงใหม่ โดยขั้นตอนจากการกวนผลไม้ พอเสร็จก็จะเข้าการอัดเป็นแท่งแล้วบรรจุภัณฑ์สินค้าและลดเวลาในการผลิตดังวิธีการทำงานแบบใหม่จึงต้องอาศัยเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนั้นโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน เป็นโครงการที่นำองค์ความรู้ส่งเสริมและขยายผลให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ใช้ได้จริงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลไม้กวนชุมชน สร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ เสริมรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ตรงตามนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เครื่องกลโรงงาน
Creative Commons License


การยกระดับคุณกภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรม เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง