ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The improvement in hole-transporting and electroluminescent properties of diketopyrrolopyrrole pigment by grafting with carbazole dendrons
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Wipaporn Kitisriworaphan
เจ้าของผลงานร่วม Thanyarat Chawanpunyawat, Thanaporn Manyum, Pongsakorn Chasing, Supawadee Namuangruk, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak
คำสำคัญ Diketopyrrolopyrrole
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การปรับปรุงคุณสมบัติการขนส่งประจุไฟฟ้าที่นำประจุบวกและคุณสมบัติการเรืองแสงด้วยไฟฟ้าของรงควัตถุ diketopyrrolopyrrole โดยการเพิ่มหมู่คาร์บาโซล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/ra/d1ra00805f
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง