ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยกล้วย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ , นางผุสดี แซ่ลิ่ม
คำสำคัญ เส้นใยกล้วย;กระบวนการเตรียมเส้นใย;ครั่ง;เปลือกสะเดา;เมล็ดมะขาม
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เส้นใยกล้วยประกอบด้วยส่วนที่เป็นเส้นใยและส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย ทำให้การดูดซึมสีย้อมไม่ดี การเตรียมเส้นใยก่อนทำการย้อมด้วยการแช่น้ำ 1 คืนหรือการฟอก ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยกล้วยทำให้รับสีย้อมธรรมชาติที่ย้อมจากผงสีจากครั่ง เปลือกสะเดาและเมล็ดมะขามได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังขาวสะอาดขึ้นถ้าทำการฟอกด้วยสารฟอกผ้ากลุ่มของสารฟอกผ้าสี และยังเพิ่มความหลายหลายให้เฉดสีธรรมชาติที่ติดบนเส้นใยกล้วย การเตรียมสีธรรมชาติในรูปแบบผงสี ช่วยทำให้เก็บได้นาน ลดพื้นที่ ย้อมซ้ำได้ และกำหนดสูตรการย้อมโดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญของช่างย้อม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนากระบวนการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง