ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยสำหรับผ้าทอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
คำสำคัญ การสกัดเส้นใยธรรมชาติ;กล้วย;การปั่นด้ายด้วยมือ;ผ้าทอมือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยแล้ว พบว่ามีลำต้นกล้วยเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจึงนำต้นกล้วยเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยการสกัดเป็นเส้นใย การสกัดเส้นใยใช้กระบวนการทางเคมีโดยการต้มกล้วยด้วยสารละลายโซดาไฟความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ที่เดือด นาน 30-90 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำหลาย ๆ ครั้ง ทำให้แห้ง นำเส้นใยกล้วยที่ได้ไปผสมกับฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้ายและใช้เป็นเส้นด้ายพุ่งสำหรับการทอผ้าด้วยมือ ผ้าจากใยกล้วยผสมฝ้ายมีความแข็งแรงสูงกว่าผ้าฝ้ายล้วน และมีลักษณะพื้นผิวผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ
  • ผลผลิตทางชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุทางชีวภาพเป็นวัตถุดิบ
Creative Commons License


การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยสำหรับผ้าทอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง