ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงปราศจากมอดโดยไม่ใช้สารเคมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรศิริ จงกล
เจ้าของผลงานร่วม ชาญชัย ทองโสภา , ธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์
คำสำคัญ เครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง;การปรับปรุงสถานีงาน;การบรรจุข้าวสาร;การยศาสตร์;ผลิตภาพ;RULA
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดการความรู้ด้านการกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูงและขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อจัดการความรู้ด้านการสร้างสถานีการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ มาตรฐานในการทำงานและการจัดการกระบวนการผลิตและขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุรินทร์ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุรินทร์ และ 4) เพื่อสร้างแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวสารและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงปราศจากมอดโดยไม่ใช้สารเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง