ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ , ชาญชัย แฮวอู , จิระพงศ์ อ่อนหนู
คำสำคัญ กุ้งแห้ง;กะเทาะเปลือก;คัดแยกขนาด;ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย มีการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบให้กับเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาด และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย และได้จัดทำคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแห้ง จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง