ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา , ดร.อภิชัย พลชัย , พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา , พ.ต.ท.หญิง สุนิสา โจมสต , พ.ต.อ.วชิรวิชญ์ โจมสติ
คำสำคัญ การตรวจวัดสารระเบิด;2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน;2,4-ไดไนโตรโทลูอีน;ไนไตรท์;เปอร์คลอเรต;นิติวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย “อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียว” ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จังหวัดสงขลา โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานคือ การตรวจสอบหาชนิดของสารระเบิดแบบคัดกรอง (screening test) ในสถานที่เกิดเหตุที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบหาชนิดของสารระเบิดแบบคัดกรองเบื้องต้นในสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้คือ ได้ “อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน” ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก รู้ผลรวดเร็ว มีขนาดเล็กทำให้สะดวกสำหรับใช้ในสถานที่เกิดเหตุ และนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจหาชนิดของระเบิดแบบคัดกรอง (screening test) เบื้องต้นได้ในสถานที่เกิดเหตุ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์เคมี
  • เคมีวิเคราะห์
Creative Commons License


อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง