ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีรภัทร ขำอ่ำ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล , ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ
คำสำคัญ กระเจี๊ยบแดง;ความผิดปกติของเยื่อบุหลอดเลือด;อนุมูลอิสระ;ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย จากผลการศึกษาเมื่อให้สารสกัดกระเจี๊ยบแดงแก่หนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง พบว่า กระเจี๊ยบแดงสามารถลดการแสดงออกของเอนไซม์ NADPH oxidase ซึ่งเป็นแหล่งสร้างสารอนุมูลอิสระที่สำคัญในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้ลดกระบวนการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันได้ นอกจากนี้กระเจี๊ยบแดงยังช่วยเพิ่มการทำงานของหลอดเลือดให้ดีขึ้น และสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผนังหลอดเลือดในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อความผิดปกติของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง