ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการทำมีด จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย สืบพงศ์ ทิพย์ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข , อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
คำสำคัญ เศษวัสดุเหลือใช้ จังหวัดอุทัยธานี เครื่องประดับสุภาพบุรุษ ศิลปะการทำมีด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เครื่องประดับจากเศษวัสดุเหลือใช้ จากศิลปะการทำมีดในพื้นที่ชุมชนของ จังหวัดอุทัยธานี เป็นผลงานการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาผลิตภันณ์ชุมชน และต่อยอดทักษะงานฝีมืออันปราณีต โดยวัสดุหลักที่นำมาใช้เป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากในตัวชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใกล้ตัว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้านรายได้ และด้านศิลปกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม www.instagram.com/mechanic_jewelry/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการทำมีด จังหวัดอุทัยธานี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง