ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Specific Interaction of DDX6 with an RNA Hairpin in the 3´-UTR of the Dengue Genome Mediates G1 Phase Arrest
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โอภาส โชคทรัพย์มณี
คำสำคัญ dengue virus (DENV), viral RNA, untranslated region (UTR), RNA helicase, host–virus interaction, cell cycle
หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โปรตีน DDX6 เป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของไมโครอาร์เอนเอ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณของไวรัสไข้เลือดออก เราจึงได้การศึกษาในเชิงลึกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและโปรตีนดังกล่าวโดยอาศัยเทคนิค Y3H, in vitro alpha binding assay และ CLIP โดยพบว่าโปรตีน DDX6 จับกับตำแหน่ง A3 ในบริเวณ 3´ UTR บนจีโนมของไวรัส อีกทั้งยังพบว่าเมื่อมีการติดเชื้อจะทำให้วัฏจักรของเซลล์เปลี่ยนไป แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มปริมาณโปรตีน DDX6 ในเซลล์ จากข้อมูลข้างต้นถ้าเราสามารถยับยั้งปฏิสัมพันธ์นี้ได้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Specific Interaction of DDX6 with an RNA Hairpin in the 3´-UTR of the Dengue Genome Mediates G1 Phase Arrest is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง