ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Anesthetic Management for Laparoscopic Cholecystectomy
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Anesthesia;Laparoscopic Cholecystectomy;Safety;Complication
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Laparoscopic cholecystectomy has proven to be a major advance in the treatment of patients with symptomatic gall bladder diseases. Several advantages from this procedure are minimal tissue trauma, reduction of postoperative pain, quicker recovery, shortening the hospital stay. Pneumoperitoneum induces intraoperative cardiorespiratory changes. Arterial CO2 increases because of CO2 absorption from the pneumoperitoneum. Improved knowledge of pathophysiological changes in the patients allows for successful anesthetic management. Proper patient selection and preparation as well as adequate monitoring should be performed. General anesthesia and controlled ventilation comprise the accepted anesthetic technique. Balanced anesthesia technique including inhalation agent, intravenous drug and muscle relaxant is commonly used. Intraoperative complications may arise due to physiologic changes associated with patient positioning and pneumoperitoneum. Multimodal analgesic regimen combining opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and local anesthetic infiltration is the most effective regimen for postoperative pain management.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.intechopen.com/books/ endoscopy/anesthetic-management-for-laparoscopic-cholecystectomy
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Anesthetic Management for Laparoscopic Cholecystectomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง