ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Development of Readmission Risks Screening Tools for Older Adult with Stroke
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Jantra Keawpugdee
เจ้าของผลงานร่วม Emer. Prof. Dr. Pimpan Silapasuwan, Assoc. Prof. Dr. Chukiat Viwatwongkasem, Assist. Prof. Dr. Plernpit Boonyamalik
คำสำคัญ KEY WORDS: HOSPITAL READMISSION/ OLDER ADULT WITH STROKE/ RISK SCREENING/ TOOL QUALITY
หน่วยงาน Department of Public Health Nursing, Faculty of Public health, Mahidol University. 420/1 Ratchawithi Rd., Ratchathewi District, Bangkok, 10400, Thailand.
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย There is a need to detect the risk for hospital readmission for an older adult with stroke. This study aims to develop a Readmission Risks Screening Tool or RRST. A mixed research design was employed. Phase 1 included a systematic review of 193 articles with 14 extracted, 9 experts’ consensus, and trial of the RRST (IOC= .93, ICC between .93-.56). Phase 2 involved data collection from 150 older adult with stroke in hospital stroke units from 2019-2020, with 30 nurses employed to administer the RRST to screen older adult with stroke before discharge. Statistical analysis used Exploring Principal Factor Analysis to test the best predictors and Confirmatory Factor Analysis to test the model strength.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง