ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสร้างหลอดไฟแสงและแสงเลเซอร์พลังงานตํ่าที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคทางผิวหนัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์
คำสำคัญ LLLT;Low level light therapy;Low level laser therapy
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย หลอดไฟแสงเลเซอร์พลังงานต่ำสีฟ้า และ หลอดไฟแสงเลเซอร์พลังงานต่ำสีแดง ที่มีค่าความยาวคลื่นที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการใช้รักษาโรคทางผิวหนังบางโรค เช่น สิว ผมบางจากพันธุกรรม และ แผลเรื้อรัง โดยหลอดไฟนี้มีขั้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโคมไฟตามบ้านเรือนได้ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยังต้องปรับระยะห่างระหว่างหลอดไฟและบริเวณที่จะรักษาด้วยตนเองโดยปรับให้เหมาะสำหรับค่าการปลดปล่อยพลังงานที่ต้องการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง