ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Cannabis and endocannabinoid system
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Cannabis;Endocannabinoid system;Cannabinoid;Marijuana
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย The endocannabinoid system is involved in various physiological pathways in the human body. A large number of endogenous cannabinoids have been acknowledged, and cannabinoid receptor type 1 (CB-1) and cannabinoid receptor type 2 (CB-2) have been categorized. The activation of endocannabinoid system could regulate the activity in several neural pathways. The complex functions of this system have generated multiple new targets for pharmacotherapies. Several research studies have concentrated on these issues. However, these efforts have been generally unsuccessful. Although cannabinoids have therapeutic potential, their psychoactive properties have largely limited their usage in clinical practice. In this review, the author briefly summarized the knowledge of cannabis and the endocannabinoid system.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://dx.doi.org/10.17352/2455-3484.000047
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Cannabis and endocannabinoid system is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง