ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Anesthesia for elderly patients
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Anesthesia;Analgesia;Elderly
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย Development in anesthesia and operative techniques has considerably reduced morbidity and mortality in the elderly patients. Several anesthetic techniques have been used for elderly patients including general anesthesia, regional anesthesia, intravenous sedation and monitored anesthesia care. However, anesthesia-related mortality in these patients is still high. All elderly patients undergoing surgical procedures require a preprocedural evaluation to assess the risks of anesthesia and procedure and to manage problems related to the preexisting medical conditions, monitoring patients during intraprocedural and postprocedural periods as well as postprocedural management. This article considers the age-related physiological changes, pre-procedure assessment and preparation, anesthetic techniques, intraoperative care and postoperative care.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scitechnol.com/peer-review/anesthesia-for-elderly-patients-3dz6.php?article_id=6911
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Anesthesia for elderly patients is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง