ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแสดงบทบาททางเพศภาวะในการท่องเที่ยวบ้านพักแบบโฮมสเตย์: การสร้างพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผู้หญิงลาหู่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธ้นยา พรหมบุรมย์
คำสำคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชน;เพศภาวะ;ภาคเหนือประเทศไทย;การท่องเที่ยวบ้านพักแบบโฮมสเตย์
หน่วยงาน ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษาเชิงคุณภาพนี้เป็นงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเพศภาวะที่ยังมีการศึกษาและตีพิมพ์น้อยมากในประเทศไทย โดย UNWTO ชี้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถเสริมอำนาจให้กับผู้หญิงได้ งานวิจัยนี้ พบว่า ปัจจุบันผู้หญิงชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่วิจัยมีส่วนร่วมมากในการพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้หญิงได้รับการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังคงท้าทายกับภาระงานที่หนักเป็นสามเท่าในพื้นที่ซ้อนทับสามปริมณฑลในบ้าน สาธารณะและชุมชนในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่ยังผูกติดกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gotoknow.org/wiki/pages/724
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การแสดงบทบาททางเพศภาวะในการท่องเที่ยวบ้านพักแบบโฮมสเตย์: การสร้างพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผู้หญิงลาหู่ในภาคเหนือของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง