ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของระบบนำส่งชนิดกระตุ้นได้ด้วยแสงและการบำบัดด้วยแสงในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายชัยฤกษ์ หอมศิริกมล
เจ้าของผลงานร่วม ดร. นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ , รศ. ดร.ขวัญชนก พสุวัต
คำสำคัญ การบำบัดด้วยแสง;การหลบออกจากเอนโดไลโซโซม;ผลมะขามป้อม;ไลโปโซม;สะเก็ดเงิน;ไออาร์-820
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากผลมะขามป้อม จึงพัฒนาระบบนำส่งไลโปโซมด้วยฟอสฟาไทด์จากถั่วเหลือง (soybean-phosphatides-based liposome) เจือสารไวแสงใกล้อินฟราเรด IR-820 แม้ว่าจะช่วยให้สารที่ถูกกักเก็บถูกปลดปล่อยและหลบหนีออกจากเอนโดไลโซโซม (endolysosome) หลังการฉายรังสีใกล้อินฟราเรดได้ แต่เมื่อนำระบบนำส่งร่วมกับการฉายแสงดังกล่าวไปทดสอบกับเซลล์ไลน์ HaCaT ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้ว ยังไม่พบผลเสริมฤทธิ์ของประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงขึ้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
Creative Commons License


การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของระบบนำส่งชนิดกระตุ้นได้ด้วยแสงและการบำบัดด้วยแสงในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง