ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การระงับความรู้สึกสำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy-Anesthesia Consideration)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Anesthesia;Colonoscopy;การระงับความรู้สึก;การส่องกล้องลำไส้ใหญ่
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย จำเป็นต้องเตรียมลำไส้ผู้ป่วยให้สะอาด โดยทั่วไปการระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นิยมใช้วิธีการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง