ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคความเป็นอมตะของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ผ่านกลไกของเซอทูอีนวันและศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องของไมโครอาร์เอ็นเอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิลาสินี พรมจันทึก
คำสำคัญ Human dermal fibroblast, immortalization, SIRT1,miRNA;immortalization;miRNA;SIRT
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อไว้ใช้ศึกษาการออกฤทธิ์ของสารต่างๆ และจำลองการตอบสนองของสารต่อเซลล์นั้นมีมาอย่างยาวนานแล้ว เซลล์แต่ละชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เซลล์ผิวหนัง มีข้อจำกัดในการเพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงได้ในระยะสั้นๆ ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการเพาะเลี้ยง เนื่องจากเซลล์มีอายุจำกัด การพัฒนาเซลล์ให้มีอายุที่มากขึ้น โดยการทำให้เป็นอมตะด้วยพลาสมิดนั้น จะช่วยลดต้นทุนในงานวิจัยลงได้ และวิธีการศึกษานี้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนากับเซลล์ประเภทอื่นได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง