ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
คำสำคัญ การท่องเที่ยว;ตามรอยคำขวัญ;จังหวัดสงขลา;ศักยภาพชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา คือ “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง