ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรินทร์ จินตนเสรี
คำสำคัญ ประสานเสียงสำเนียงไทย;เพลงพื้นบ้านประสานเสียง;นวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง;มหรสพ “เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท”
หน่วยงาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย นวัตกรรมของงานวิจัยชิ้นนี้ คือการอนุรักษ์บทเพลงพื้นบ้านไทยภาคกลางโดยการทำให้ร่วมสมัย นำเสนอในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงในสำเนียงไทยเพื่อทำให้งานวิจัยมีผลเชิงประจักษ์ ไม่ใช่แค่การเขียนบรรยายของปรากฎการณ์ ผู้วิจัยจึงจัดเป็นการแสดงขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นตั้งแต่การทำเป็นโครงการนำร่องเพื่อหาบทเพลง ออกแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ครูเพลง, ศิลปินพื้นบ้าน, ผู้ฟังที่อยู่ตามท้องถิ่น, นักวิชาการ, ผู้รู้, ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ ได้สามารถเห็น จับต้องงานวิจัยชิ้นนี้ได้ จึงนำมาประมวลผล และทำให้เกิดการอภิปราย เพื่อนำต่อยอดไปได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ejbPehIP2Ts, https://www.youtube.com/watch?v=egfLn2qlXls&t=8126s, https://www.youtube.com/watch?v=7a25F5kN-bQ&t=93s, https://www.youtube.com/watch?v=wCPyL9gj35E&t=120s, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157455995936320&id=595781319&sfnsn=mo
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง