ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สำหรับควบคุมโรครากขาวของยางพาราและโรคเหี่ยวของกล้วย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. อัจฉรา เพ็งหนู
คำสำคัญ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์;ควบคุมโรครากขาวของยางพารา;โรคเหี่ยวของกล้วย
หน่วยงาน ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลการศึกษา พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ไอโซเลท SM1 สูตรชีวภัณฑ์ละลายน้ำสูตรที่ 1 และชีวภัณฑ์รองก้นหลุมสูตรที่ 3 ของไอโซเลท SM1 สามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้ายางพารา และเมื่อทดสอบการควบคุมโรครากขาวในเรือนทดลอง พบว่าการใส่ชีวภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรร่วมกับปุ๋ยสูตร 20-8-20 ทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดีที่สุดและไม่มีอาการของโรครากขาว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สำหรับควบคุมโรครากขาวของยางพาราและโรคเหี่ยวของกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง