ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสามารถของเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ไอโซเลท PSUM04 ต่อแมลงวันผลไม้ (Diptera: Tephritidae) และสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. นริศ ท้าวจันทร์
คำสำคัญ โรคแมลง;Metarhizium;แมลงวันผลไม้;สารกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มสารกำจัดเชื้อรา พบว่ามีผลยับยั้งการงอก การเจริญของเส้นใย การสร้างเอนไซม์และความมีชีวิตรอดของเชื้อราโรคแมลง M. anisopliae PSUM04 มากกว่าสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มอื่น ๆ ถ้าหากต้องการใช้เชื้อราโรคแมลงควบคุมแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ ควรงดใช้สารกำจัดเชื้อรา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความสามารถของเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ไอโซเลท PSUM04 ต่อแมลงวันผลไม้ (Diptera: Tephritidae) และสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง