ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การติดตามความต้านทานของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus ต่อแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงชนิด Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) และ Bacillus sphaericus (Bsph) และสารเคมีเทมีฟอส ในสภาพห้องปฏิบัติการและจากสภาพธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. อุรุญากร จันทร์แสง
คำสำคัญ ยุงรำคาญ;แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง;Bacillus;สารเคมีเทมีฟอส
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อศึกษาความต้านทานของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus สายพันธุ์ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-ลาว 11 จังหวัด และไทย-กัมพูชา 6 จังหวัด (เพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษาไว้แล้วในปีที่ 1 ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 10 จังหวัด) ต่อแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำทั้งสองชนิด คือ Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) และ Bacillus sphaericus (Bsph) และสารเทมีฟอส ร่วมกับการใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและภูมิสารสนเทศช่วยแสดงผลเป็นระดับความต้านทาน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การติดตามความต้านทานของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus ต่อแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงชนิด Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) และ Bacillus sphaericus (Bsph) และสารเคมีเทมีฟอส ในสภาพห้องปฏิบัติการและจากสภาพธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง