ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูข้าวสำคัญในนาข้าวชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คำสำคัญ ศัตรูธรรมชาติ;แมลงศัตรูข้าว;ชลประทาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวสำหรับควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนห่อใบข้าว และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างให้สามารถจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าวโดยชีววิธีได้อย่างเหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูข้าวสำคัญในนาข้าวชลประทานภาคเหนือตอนล่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง