ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ;ควบคุมศัตรูพืช;ศัตรูสัตว์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่น และวิธีการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูโดยชีววิธี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยงานวิจัยจะเน้นหนักในศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของพืชเศรษฐกิจและฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง