ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Laryngeal Tube
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ Laryngeal Tube;Airway device
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Laryngeal tube เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยการหายใจ สามารถช่วยได้ทั้งภาวะผู้ป่วยหายใจเองหรือควบคุมการหายใจ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง