ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงและมีแอนโทไซยานินสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนงค์นาฏ หรี่จินดา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คำสำคัญ ข้าว;ยีน OsB1;ยีน OsDFR;แอนโทไซยานิน;สีเยื่อหุ้มเมล็ด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด CAPS ของยีน OsB1 สามารถใช้เพื่อคัดเลือกข้าวที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง และเยื่อหุ้มเมล็ดมีสีได้ จึงสามารถจัดกลุ่มสีเยื่อหุ้มเมล็ดได้จากยีน OsB1 โดยที่จีโนไทป์ AA และ Aa ให้สีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วง และจีโนไทป์ aa ให้สีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีขาว เครื่องหมายชนิดนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้คัดเลือกต้นข้าวได้ตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโต สะดวก รวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1qaxhBsjxhvvwDlpCfBC4YXylX3RqAzkk/view
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงและมีแอนโทไซยานินสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง