ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ
คำสำคัญ โรคแอนแทรกโนสพริก;เชื้อปฏิปักษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก การคัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพเชื้อแอคติโนมัยซีสต่อการควบคุมเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพริกชีววิธี จัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2 พื้นที่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง