ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) ในเขตภาคกลางของประเทศไทย(ปี 2562)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ณิชานันท์ เกินอาษา
คำสำคัญ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
หน่วยงาน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง