ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพพิลาลักษณ์ โพธิ์เพชร
คำสำคัญ ปาล์มน้ำมัน, เทเนอรา, องค์ประกอบทะลาย
หน่วยงาน สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (พืชศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์ม เพื่อประเมินผลผลิตน้ำมันที่ได้จากส่วนของเนื้อปาล์มและเนื้อในเมล็ด มีวิธีการดังนี้ เริ่มจากเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มที่สุกแก่เต็มที่ สุ่มก้านช่อผลย่อยจำนวน 20 ก้านช่อผล ทำการแยกผลปาล์มออกจากก้านช่อผล สุ่มผลปาล์มดี 20 ผล หั่นแยกเนื้อปาล์มออกจากเมล็ด นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 °C 48 ชม. นำส่วนเนื้อปาล์มแห้งบดให้ละเอียด ทำการสุ่มเนื้อปาล์มแห้งบรรจุลงกระดาษทิชชู่ปิดผนึกแล้วแช่ในน้ำมันG91 นานติดต่อกัน 5 วัน โดยมีการเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง