ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ธรณีสถิติเพื่อประเมินอัตราการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในนาข้าว Using Geostatistics to Assess the Potassium Fertilizer Rate in Paddy Fields
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวิภา อ่อนละมัย
เจ้าของผลงานร่วม พรทิพย์ โพนตุแสง และ อนงนาฏ ศรีประโชติ
คำสำคัญ โพแทสเซียม, อัตราการใส่ปุ๋ย, นาข้าว, ธรณีสถิติ
หน่วยงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ GIS ร่วมกับงานทางด้านการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆซึ่งต้องเก็บตัวอย่างจำนวนมากและพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น อาจต้องมีการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์มาใช้ เพื่อประหยัดงบประมาณในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สมบัติดินในห้องปฏิบัติการ และในอนาคตควรนำข้อมูลที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่มีจีพีเอส (GPS) เช่น โดรน (Drone) ที่ใช้สำหรับหว่านปุ๋ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรให้มีความแม่นยำมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_17/full_17_4Dec.pdf
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ธรณีสถิติเพื่อประเมินอัตราการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในนาข้าว Using Geostatistics to Assess the Potassium Fertilizer Rate in Paddy Fields is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง